ការប្រកួតកីឡា

កាលថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំសិក្សា២០២៣ លោកគ្រូ សោម ប្រិម បានដឹកនាំក្រុមកីឡាករសាលាបឋមសិក្សាស្វាយព្រហូតដែលជាតំណាងស្រុកស្វាយជ្រំ ទៅប្រកួតនៅសាលាបឋមសិក្សាកន្ទុយវៃ ដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តស្វាយរៀង ។ នៅក្នុងដំណើរការប្រកួតនេះមានរយៈពេល៤ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២១ ២២ ២៣ ២៤  ជាលទ្ធផលក្រុមកីឡាករបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣​ ។

Comments